01
sie

Koordynacja

W trakcie realizacji projektu kontaktujemy się z wykonawcami w celu skoordynowania prac. Możliwy jest również nadzór wraz z odbiorem wykonanych prac remontowo – budowlanych.